0 голосов

Ікс в квадрате минус чотири ікс плюс три дорівнює нуль

спросил от (12 баллов) 1 в категории Алгебра

1 Ответ

0 голосов

x²-4x+3=0


х1+х2=4     Х1=3

х1*х2=3      х2=1

(если учили теорму Виета)

либо
х²-4х+3=0                x1=4+2/2=6/2=3 

D: 4²-4*3                
D: 16-12                   х2=4-2/2=2/2=1
D: 4
корень из D = 2 

Вiдповiдь: х1=3 , х2=1

ответил от (26 баллов)
...