зробіть словотвірний аналіз слів: орденоносець, неподільність, вуличка, киянка,...

0 голосов

зробіть словотвірний аналіз слів: орденоносець, неподільність, вуличка, киянка, хмельничанин, водій, службовець, бандурист, писар


Українська мова (15 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
 
Правильный ответ

Орденоносець⇒ орден+о+нос+∧ ець (словоскладання)
Неподільність⇒ ¬не+подільн+∧ ість (префіксально-суфіксальний),
Вуличка ⇒вулич +∧ к (суфіксальний),
Киянка ⇒киян+ ∧ к (суфіксальний),
Хмельничанин⇒хмельнич+ ∧ анин (суфіксальний),
Водій⇒ вод+∧ ій (суфіксальний),
Службовець⇒ служб+∧ ов+∧ ець (суфіксальний),
Бандурист ⇒бандур+ ∧ ист (суфіксальний),
Писар⇒ пис+∧ ар (суфіксальний)Архангел (109k баллов)
...